aboutus
QC Hồ sơ
Cách chúng tôi kiểm soát chất lượng,
Điều quan trọng đầu tiên là mẫu. Chúng tôi có một nhóm đặc biệt để xác nhận tất cả các chi tiết với khách hàng.
Điều quan trọng thứ hai là truyền đạt chính xác các yêu cầu của khách hàng đến bộ điều khiển chất lượng (họ bao gồm công nhân, người mua vật liệu, thợ hàn và QC,
Chúng tôi có một đội ngũ QC tuyệt vời, chịu trách nhiệm kiểm tra quá trình sản xuất. Tìm vấn đề và giải quyết chúng.
Họ đang làm việc trong các nhà máy và theo dõi quá trình sản xuất để đảm bảo tất cả các sản phẩm được sản xuất chính xác theo yêu cầu của khách hàng.
Họ ở đó mỗi ngày khi sản xuất đang diễn ra.
Cuối cùng, giao tiếp là rất quan trọng. Mỗi bộ phận sẽ phản hồi lại các vấn đề được tìm thấy cho các bộ phận hoặc khách hàng khác và giải quyết chúng.
Chất lượng không được kiểm tra, nhưng được đảm bảo bởi kiểm soát chi tiết.
Chi tiết liên lạc